Shoe Nesaf
Forthcoming Events

Nos Sadwrn / Saturday
Hydref 25th October 2014 
8pm

Noson  Comedi
   ComedyNight    


gyda / with
Dafydd Hywel, Sue Roderick a Dewi Pws Morris
Noson o sport a spree
An evening of fun and frolics
Tocynnau/Tickets £8.00/£5.00 students
Bar and food available
 
                                                                                                       
Am restr llawn o ddigwyddiadau sydd i ddod  ewch i'r tudalen Digwyddiadau
For a full list of forthcoming events please visit our Whats on Page